1. Home
  2. »
  3. CCNA
  4. »
  5. آموزش CCNA به فارسی (بخش بیستم)

خلاصه این مطلب :

VTP Transparent and VTP Pruning

VTP Transparent:

قابلیت ایجاد و حذفVlan در آن وجود دارد.

 Updates خودش را به سایر سوئیچ ها ارسال نمی کند.

Updates دریافتی ازServer را نپذیرفته و روی خود اعمال نمی کند.

 Updates دریافتی ازServer را به سایر سوئیچ ها ارسال می کند.

 با دستور زیر می توان سوئیچ را در حالتtransparent قرار داد:

 SW1(config)# vtp mode transparent

 

VTP Pruning:

به صورت پیش فرض یک اتصال  Trunk ترافیک تمامیVLAN های واقع در یکVTP Domain را از خود عبور می دهد که معمولا تمامی سوئیچ های واقع در یک شبکه دارای پورت های اختصاص یافته به تمامیvlanهای ایجاد شده در کل شبکه نیستند. به عبارت دیگر در حالت عادی ترافیک یکVLAN به تمامی سوئیچ ها ارسال می شود حتی سوئیچ هایی که روی آنها پورتی برای آنVlan  اختصاص نیافته ،که این امر باعث بالا رفتن ترافیک در شبکه خواهد شد، که می توان با اجرای دستور  VTP Pruning از ارسال ترافیک اضافیVLAN ها به یکدیگر جلوگیری نمود.

با دستور زیر می توان این قابلیت را فعال نمود:

SW1(config)#vtp pruning

 

سناریوی زیر رو در نظر بگیرید:

SW2>enable

SW2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SW2(config)#VTP mode transparent

SW2(config)#vtp version 2

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

SW2(config)#end

SW2#show vtp status

SW2#show vtp status

VTP Version                     : running VTP2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Enabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x06 0x97 0x82 0xDA 0x39 0x52 0x1E 0xF2

Configuration last modified by 192.168.255.252 at 0-0-00 00:00:00

SW2#

 

با پیکر بندی vtp pruningدر vtp Serverاین پیکر بندی بهvpt client  ها هم منتشر می شود:

SW1>enable

SW1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SW1(config)#vtp pruning

Pruning switched on

SW1(config)#end

SW1#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 36

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : CISCO

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Enabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x2E 0x9F 0x5E 0x57 0xE3 0x87 0x46 0xFA

Configuration last modified by 10.1.5.1 at 3-1-02 00:10:56

Local updater ID is 10.1.5.1 on interface Vl5 (lowest numbered VLAN

interface found)

SW1#

 تنظیمات در SW3:

SW3#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 3

Maximum VLANs supported locally : 36

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : CISCO

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Enabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x77 0xF2 0x86 0xA4 0x3C 0x21 0x09 0xC0

Configuration last modified by 10.1.5.1 at 3-1-02 00:17:21

SW3#

امتیاز این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید