1. Home
  2. »
  3. CCNA
  4. »
  5. آموزش CCNA به فارسی (بخش دوم)

خلاصه این مطلب :

در بخش قبل وارد محیط کنسول روتر شدیم :

ccna/">سیسکو برای امنیت در IOSهای خود آنها را در سه سطح کاری تقسیم بندی کرده.

1-User Mode

2-privilage Mode

3-Configuration Mode

در User Modeنمی توان کار زیادی انجام داد :

خط فرمان در این مد به شکل زیر است:

Router>

برای رفتن به مد privilage Modeاز دستور enableاستفاده می شود.

Router>en

Router>enable

Router#

میبینید که خط فرمان به شکل زیر تبدیل می شود:

Router#

در این مد هم هیچ دستوری برای پیکر بندی دستگاه وجود ندارد.

در صورتی که بخواهیم به مد قبلی بر گردیم از دستور Exit یا disable استفاده می کنیم.

به طور کلی دستور Exitما را یک سطح پایین می برد (در هر سطحی که با شیم).

در این مد بیشتر دستورات Show وجود دارند:

یکی از این دستورات Show Version هستش.

Router#show ver

Router#show version

Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 18-Jul-07 06:21 by pt_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

System returned to ROM by power-on

System image file is “c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin”

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

[email protected].

cisco 2811 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory

Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)

M860 processor: part number 0, mask 49

2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

239K bytes of NVRAM.

62720K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

این دستور اطلا عاتی از سری روتر، نام و مشخصات IOS، قانون کپی رایت ،مدل روتر ،تعداد اینتر فیس ها ،میزان حافظه NVRAMو Flashو ….. نمایش داده می شود.

در خط آخر عدد Configuration Register روتر نمایش داده شده.

روتر از روی این عدد عملیات Bootروتر را انجام میده.

روتر پس از روشن شدن عملیات POSTرو انجام می دهبعد به سراغ برنامه Boot Start Programمی رود و عدد Configuration Registerرا بر رسی می کند اگر پیش فرض بود ابتدا به سراغ حافظه فلش رفته و IOSرا لود می کند سپس به NVRAMرفته و فایل Startup-Configرا لود و آن را هم به رم می آمرد.

ما در کل دو نوع فایل کانفیگ داریم

1-Running-Config

2-Startup-Config

Running-Config اطلاعات پیکر بندی است که در داخل Ramذخیره شده و این اطلاعات با ریستارت کردن روتر از بین می روند ولی اطلا عات Startup-Configدر Nvramذخیره میشوند و NVRAMیک حافظه فرار نیست و یک حافظه دائمی هستش.

Startup-Configار کپی کردن اطلاعات Running-Configدر Startup-Configبه وجود می آید :

برای این کار دو راه وجود دارد:

1-استفاده از دستور Write

2-دستور Copy

دستور اول نیاز به توضیح زیادی نداره و با اجرای این دستور Running-config رو به Startup-Config کپی می کنه.

دستور کپی :مقصد مبدا Copy

در دستور Copy همیشه اول مبدا و بعد مقصد رو می نویسیم.

برای کپی Running-configدر Startup-Config به شکل زیر عمل می کنیم.

Copy running-config Startup-Config

اما برای رفتن به مد کانفیگ از دستور configure terminalاستفاده می کنییم.به صورت زیر:

Router>

Router>en

Router#con

Router#conf

Router#configure t

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

خط فر مان به صورت Router(Config)#تبدیل می شود.

خب در این مد ما می خوایم دستورات پیکر بندی روتر رو انجام بدیم .اولین دستور تغییر Hostnameروتر هست .برای این کار به شکل زیر عمل می کنیم.

Router(config)#host

Router(config)#hostname 20learn_router

20learn_router(config)#

دیدید که نام روتر به 20learn_router تغییر پیدا می کنه:

خب ما الان تغییراتی در پیکر بندی روتر انجام دادیم.با دستور Writeاین تغییرات را در Startup-Configذخیره می کنیم

دستور writeو copyدستورات مد Privilageهستند و در مدکانفیگ اجرا نمی شوند اما اگر بخواهیم این دستوراد را در مد کانفیگ اجرا کنیم از کلمه do در ابتداپی دستور استفاده می کنیم به این صورت:

Do write

Do copy running-config startup-config

پس به وسیله doمی توان دستورات یک مد پایین تر را در مد های بالا اجرا کنیم ولی عکس این عمل امکان پذیر نیست.

خب با دستور Exitبه Privilage Mode بر می گردیم.

در این مد می خواهیم از فایل پیکر بندی که ساخته ایم یک بکاپ تهیه کنیم تا در صورت لزوم از آن استفاده کنیم.

برای گرفتن بکاپ ما نیاز به یک FTP و یا TFTPسرور داریم.

ما از tftpاستفاده می کنیم ولی دستورات استفاده از ftpرا هم می گم.

برای این کار ابتدا برنامه زیر را دانلود و اجرا کنید بعد به منوی file>configureبرید و سرویس رو Start کنید.

بعد به سراغ روتر بیاید و دستورات زییر رو وارد کنید:

لینک دانلود Tftp

copy startup-config tftp:

اگه با پیغام زیر مواجه شدید یعنی فایل Startuo-Configرو نساختید:

%% Non-volatile configuration memory invalid or not present

بعد از شما آدرس tftpسرور رو می پرسه وبعد نام فایلی که در مقصد ساخته میشه رو می پرسه .به نام پیش فرض دست نزنید و اینتر کنید بعد شروع به کپی کردن می کنه.

Address or name of remote host []? 192.168.1.10

Destination filename [20learn_router-confg]?

پایان بخش دوم

امتیاز این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید