در بخش سوم اموزش با صفات text  آشنا خواهید شد:

صفات text:

color , direction , letter-spacing ,text-align ,text-decoration ,text-shadow و …………

color:رنگ متن را تعیین می کند

direction: جهت متن را مشخص می کند و می تواند یکی از دو مقدار زیر را بپذیرد

rtl راست به چپ

ltr چپ به راست

letter-spacing:افزایش یا کاهش فاصله بین حروف و دو مقدار زی را میتواند بپذیرد

normal و length

text-align:تراز نوشته را در یک عنصرتعیین میکند

left ,right ,center,justify

text-decoration:چگونگی تزئین متن را تعیین میکند

none ,underline,ouerline,line-through

text-indent:میزان تو زفتگی خط اول را مشخص می کند

length , %

text-shadow:برای سایه دار کردن متن

text-transform:تغیر شکل متن

none,capitalize,uppercase,lowercase

word-spacing:افزایش یا کاهش فاصله بین کلمات

normal ,length “یک عدد”

===================

مثال :

.color{

color:red;

}

.letterspace{letter-spacing:10px;}

.txtalign{text-align:center}

.txtdec{text-decoration:underline}

.txtindent{text-indent:30px;}

.shadow{

text-shadow: 2px 2px 4px #0A0Fff;

}

.spacing{word-spacing:30px;}

مشا هده دموی کدهای با لا

امتیاز این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید