در این بخش از آموزش با صفت list آشنا خواهید شد:

ایمن صفت به شما اجازه می دهد که نشانه های لیست ها را تغییر دهید یا به جای آنها تصاویر قرار دهید.

با صفت list-style به تنهایی می شود تمامی خواص زیر را تعیین کرد:

list-style-type=نوع نشانه را در لیست تعیین می کند

list-style-position=مکان نشانه را در لیست تعیین می کند

list-style-image=برای تعیین یک تصویر به جای نشانه

صفت list-style-image می تواند مقا دیر زیر را بگیرد:

none

url یک آدرس

صفت list-style-position میتواند مقادیر زیر را بگیرد

inside

outside

صفت list-style-type‌می تواند مقادیر زیر را بگیرد:

none

disc

circle

square

decimal

decimal-leading-zero

lower-roman

upper-roman

lower-alpha

upper-alpha

lower-greek

lower-latin

upper-latin

hebrew

armenian

georgian

cjk-ideographic

ul{list-style:disc outside;}

ul{list-style: decimal inside;}

ol{

list-style-image: url(pic.png);

list-style-type:circle;

}

ul{list-style-position:inside;}

ul{list-style-type:disc;}

امتیاز این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید